اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا MySQL Workbench برای اپل سیلیکون آماده‌ست؟

فقط روزتا ۲

MySQL Workbench

MySQL Workbench

MySQL Inc.

Efficiently design, manage and document database schemata.

Last version doesn't work, only v8.0.21 works with rosetta 2 on M1 mac :
https://downloads.mysql.com/archives/get/p/8/file/mysql-workbench-community-8.0.21-macos-x86_64.dmg

برچسب ها: Developer Toolsdevelopersqldatabase


آیا MySQL Workbench سازگار با Mac های Silicon اپل است؟
MySQL Workbench فقط می تواند از طریق تکنولوژی ترجمه Rosetta 2 اپل روی Mac های Silicon M1 و M2 اپل اجرا شود. مهم است توجه داشته باشید که در حالی که روزتا اجرای برنامه را امکان پذیر می سازد، برخی از محدودیت ها و ناهماهنگی های عملکرد ممکن است نسبت به اجرای بومی پیش بیاید.

آخرین به روزرسانی: