اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای database آماده‌ست؟