Czy procesor Apple jest gotów na Web browsers?

Tak

AplikacjaZoptymalizowany dla M1Rosetta 2Wersja wspierająca M1Contribute
Vivaldi ⚠️ ⚠️ 2202.3 snapshot
Microsoft Edge88.0.705.74 [Universal]
AdBlock Pro for Safari8.1.0+
Waterfox 🚫 ⚠️
Tor Browser 🚫
Brave1.18.77
Opera 🚫 ⚠️
Firefox84
Chrome87+
Safari14.0+

✅ W pełni kompatybilna z procesorem Apple (M1)
🚫 Nie działa
⚠️ Wstępne wsparcie lub faza Beta ze zgłoszonymi błędami/awariami