Czy procesor Apple jest gotów na Developers?

AplikacjaZoptymalizowany dla M1Rosetta 2Wersja wspierająca M1Contribute
Eclipse IDE2022‑03 R
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 Preview 9
Unity2021.2.16
MongoDB Compass 🚫
GitKraken8.3.0
SourceTree4.1.6
Android NDK ⚠️ 24.0.7956693
KinD0.11.1
Meteor2.5.1
TablePlus - Build 352
Qt Creator - 6.0.0
MongoDB 🚫
Royal TSX - 5.0.4
Docker ⚠️ 4.3.0
Julia language1.7.0
.NET6.0.100
Flutter ⚠️ 2.5
Adobe Dreamweaver21.2
Jira Cloud136
Postman9.0.7
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Java SE Development Kit - 17

✅ W pełni kompatybilna z procesorem Apple (M1)
🚫 Nie działa
⚠️ Wstępne wsparcie lub faza Beta ze zgłoszonymi błędami/awariami