Czy procesor Apple jest gotów na Developers?

AplikacjaZoptymalizowany dla M1Rosetta 2Wersja wspierająca M1Contribute
Jira Cloud136
Postman9.0.7
TablePlus - Build 352
Eclipse IDE 🚫
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Java SE Development Kit - 17
.NET ⚠️ 6.0.100-rc.1
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
SQLite - 3.36.0
Nix-
Julia language ⚠️ 1.7.0-beta4
Insomnia 🚫 ⚠️
Rider2021.2
IntelliJ IDEA2021.2
Android Studio2020.3.1
MAMP PRO6.4.2
MAMP6.4.2
pgAdmin 4 🚫
GNS3 🚫
Android NDK 🚫 ⚠️
OpenJDK [azul]Java 16 (STS)
Install4j - 9.0.4

✅ W pełni kompatybilna z procesorem Apple (M1)
🚫 Nie działa
⚠️ Wstępne wsparcie lub faza Beta ze zgłoszonymi błędami/awariami