Czy procesor Apple jest gotów na Programming languages?

AplikacjaZoptymalizowany dla M1Rosetta 2Wersja wspierająca M1Contribute
R 🚫 4.1.0 / no ETA
Golang1.16
Python3.9.1+
Rust1.49 (Tier 2)
OCaml4.12.0-beta1
Haskell 🚫 🚫 -
PHP-
RStudio 🚫 -
Deno1.6.0+
Rustup1.23.0+
Julia language 🚫 -

✅ W pełni kompatybilna z procesorem Apple (M1)
🚫 Nie działa
⚠️ Wstępne wsparcie lub faza Beta ze zgłoszonymi błędami/awariami