Liệu ứng dụng " SketchUp" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2022.0)

SketchUp

SketchUp

Trimble

Create 3D design concepts.

Nhãn: design3d


SketchUp có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
SketchUp hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2022.0.

Cập nhật cuối cùng: