Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho 3D apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
SketchUp2022.0
Prusa Slicer2.4.0
Godot Engine3.3
HandBrake 🚫 1.4.0
FreeCAD 🚫
Cinema 4DR23.1
Blender2.93.0
Substance Painter 🚫
Rhinoceros 3D 🚫
DaVinci Resolve17.1
Unreal Engine 🚫 ⚠️
Twinmotion 🚫 🚫
ZBRUSH 🚫
Autodesk Maya 🚫 -
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
ArmorPaint 🚫 🚫
Archicad 🚫
Timebox 3D Collage Maker8.1+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng