Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho 3D apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Unreal Engine - 5.2
SketchUp2022.0
Prusa Slicer2.4.0
Godot Engine3.3
HandBrake 🚫 1.4.0
FreeCAD 🚫
Cinema 4DR23.1
Blender2.93.0
Substance Painter 🚫
Rhinoceros 3D 🚫
DaVinci Resolve17.1
Twinmotion 🚫 🚫
ZBRUSH 🚫
Autodesk Maya 🚫 -
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
ArmorPaint 🚫 🚫
Archicad 🚫
Timebox 3D Collage Maker8.1+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng