Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho 3D apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Twinmotion 🚫 🚫
DaVinci Resolve ⚠️ 17.1 Beta 10
Unreal Engine 🚫 ⚠️
ZBRUSH 🚫
Rhinoceros 3D 🚫 ⚠️
Autodesk Maya 🚫 -
Godot Engine ⚠️ 3.2 still in dev
HandBrake 🚫 1.4.0 Beta
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
ArmorPaint 🚫 🚫
Archicad 🚫
SketchUp 🚫 -
Cinema 4DR23 SP1+
Timebox 3D Collage Maker8.1+
Blender ⚠️ -

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng