Liệu ứng dụng " Slack" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.13.0)

Slack

Slack

Slack

Collaborative communication app.

Nhãn: chatdeveloper


Slack có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Slack hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.13.0.

Cập nhật cuối cùng: