Liệu ứng dụng " iReal Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2020.9)

iReal Pro

iReal Pro

Technimo LLC

Music book and play-along.

Nhãn: Music & Audiomusicaudio


iReal Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iReal Pro hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2020.9.

Cập nhật cuối cùng: