Liệu ứng dụng " pixelmator" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (2.0 Pro+)

pixelmator

pixelmator

Pixelmator Team Ltd.

Nhãn: graphicsdesignphotos


pixelmator có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
pixelmator hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 2.0 Pro+.

Cập nhật cuối cùng: