Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Graphics?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
GIMP 🚫
Adobe InDesignbeta
Adobe Illustrator-
Photo Mechanic 🚫 unknown
pixelmator2.0 Pro+
Darktable 🚫
Adobe Photoshop22.3
PhotoScape X 🚫
Texpad 🚫
EazyDraw - 10.1.2
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
QLab 🚫 4.6.8
Adobe Premiere Pro ⚠️ Second Beta
Pixelmator Pro2.0 Pro+
Adobe Lightroom4.1+
After Effects 🚫 -
Pixelmator Classic 🚫 -
Vectornator X5.43.5.4

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng