Liệu ứng dụng " rekordbox" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (6.5.1 )

rekordbox

rekordbox

Pioneer

Professional DJ music management.

Nhãn: Music & Audiomusicaudiodj


rekordbox có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
rekordbox hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 6.5.1 .

Cập nhật cuối cùng: