Liệu ứng dụng " kitty" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Hỗ trợ một phần Apple Silicon (0.19.3 [native from source])

kitty

kitty

Kovid Goyal

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Build kitty from source and you will get native binaries.

Nhãn: System Utilitiesterminaldeveloper


kitty có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
kitty hiện tại chỉ tương thích một phần với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2. Có thể còn một số chức năng không hoạt động theo mong đợi, nhưng họ đang không ngừng làm việc để đạt được sự tương thích đầy đủ trong thời gian tới.

Cập nhật cuối cùng: