Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho terminal?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
kitty ⚠️ 0.19.3 [native from source]
Terminus ⚠️ 🚫 Alpha 125

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng