اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Clarett 8Pre 🚫 🚫
RX950 - 1.1.2
Tailscale1.8.1
Box drive 🚫 ⚠️
Unite4.0
R 🚫 4.1.0 / no ETA
Espresso 🚫 no ETA
Obsidian0.12.3
RapidWeaver8.8
Adobe Audition ⚠️ 14.2
Genymotion 🚫 🚫
Docker ⚠️ 3.3.3
Figma ⚠️ ⚠️ 98.8.0 Beta
Amadeus Pro 🚫
XQuartz - 2.8.1
Adobe XD40.0.22 Beta
Serato DJ 🚫 2.5.0
Unity hub 🚫
Unity ⚠️ 2021.2.0a15
Jenkins ⚠️ -
Spotify 🚫 no ETA yet
Rhinoceros 3D 🚫
Android Studio ⚠️ ⚠️ 2020.3.1 Canary 15
CleanMyMac X4.8.3
CorelDRAW ⚠️ 2021

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده