اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Microsoft Excel16.57
LispWorks8.0
Strongbox1.54.3
ParaView5.10.0
Aegisub ⚠️
KinD0.11.1
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 Preview 4
Meteor2.5.1
Mactracker7.11.1
Android File Transfer 🚫
Dropbox ⚠️ Beta Build 140.3.1903
Signal5.27.0
Mountain Duck - 4.9.0
Cubase 🚫
Avid Media Composer 🚫 2021.12
Prusa Slicer2.4.0
Eagle - 2.0.0
Setapp 🚫 3.0.0
SmartPSS 🚫 2.003
Grammarly1.0.1
Postgres App - 2.5.2
Amazon Music 🚫
HP Easy Scan - 1.11.0
Discord ⚠️ PTB
Dashlane - 6.2148.0

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده