اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
swiftGPT
Whatsapp23.3 Beta
Transmission - 4.0.0
VNC Viewer7.0.0
Calibre - 6.0
Skype - 8.93.0.404
GIMP2.10.32
Virtualbox ⚠️ 🚫 7.0.4 developer preview
MongoDB Compass
Tor Browser12
OBS Studio28.0.3
Eagle - 2.0.0
GitKraken8.3.0
Mac Mouse Fix - 2.0
Microsoft teams ⚠️ ⚠️ 1.5.00.18017-E beta
Adobe InCopy
Droplr - 5.9.18
Mattermost - 4.7
Insomnia - 2022.4.1
balenaEtcher - 1.5.121
NextDNS -
Minecraft1.19
Anaconda2022.05
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 GA
Trello2.13.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده