اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Eclipse IDE 🚫
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Ableton Live ⚠️ 11.1b3
Ableton Live 10 🚫
VMWare Fusion ⚠️ 🚫 Public Tech Preview 21H1
Sorted 3 🚫 3.6
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
FreeFileSync - 11.13
Java SE Development Kit - 17
Spotify1.1.68.628
Adobe Acrobat21.007.20091
Cisco Webex Meetings41.9.0.19961
Inkscape 🚫 ⚠️
Skype 🚫 ⚠️
.NET ⚠️ 6.0.100-rc.1
Kotlin1.5.30
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
Infuse7.1.3
AlDente 🚫 2.2
Dart SDK2.14.1
ChannelStrip MK33.2.0
keptn0.9.0

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده