اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
GitKraken8.3.0
Whatsapp ⚠️ beta
Mac Mouse Fix - 2.0
Microsoft teams ⚠️ ⚠️ 1.5.00.18017-E beta
Adobe InCopy
Droplr - 5.9.18
Mattermost - 4.7
Insomnia - 2022.4.1
balenaEtcher - 1.5.121
NextDNS -
Minecraft1.19
Anaconda2022.05
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 GA
Trello2.13.4
Inkscape ⚠️ 1.2
Wine 🚫 🚫
Setapp 🚫 3.2.1
Anki2.1.50
Stellarium - 0.22
Rambox - 2.0.3
Eclipse IDE2022‑03 R
MATLAB ⚠️ R2022a
Elmedia Video Player8.4
qBitTorrent4.4.2
StarUML5.0.0

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده