اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Twinmotion 🚫 🚫
Epic Games Launcher 🚫 ⚠️
MakeMKV 🚫 soon
Sublime Text 🚫 -
Spike3.2.2
DaVinci Resolve ⚠️ 17.1 Beta 10
Vivaldi ⚠️ ⚠️ 2202.3 snapshot
Office 201916.44
Gephi 🚫
PDF Reader Pro 🚫
MonitorControl 🚫 🚫
CleanMyMac X4.8.0
TensorFlow ⚠️ 🚫 v0.1alpha2
Keyshape - 1.11.3
OpenVPN Connect 🚫 ⚠️
SessionRestore2.0.4
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Golang1.16
Fritzing 🚫
SecKey - 2.0.0
Termius - 7.4.1
DIAGRAMS - 2.0.0
Serum plugin ⚠️ 1.31b3
KIT Scenarist 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده