اپل سیلیکون آماده‌ست؟

راهنمای کامل برنامه‌های بهینه‌شده برای مک‌بوک‌های اپل سیلیکون M1

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Chrome Remote Desktop
Asset Catalog Creator - 3.8.2
Folx Pro 🚫
Fliqlo
Android Studio2020.3.1
SnapHRM1.1.4
HEY 🚫
Syncthing - 1.18.0
Scilab 🚫
DeSmuME 🚫
NotePlan - 4.8.1
Display Maestro - 4.0.1
HandBrake 🚫 1.4.0
Kotlin ⚠️ 1.5.30-M1-EAP
Dart SDK2.14.0.beta
ProtoPie - 5.5
BlueStacks 🚫 🚫 no ETA yet
Foxit Reader 🚫
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
uTorrent Classic 🚫 🚫
uTorrent 🚫
Basecamp 3 🚫
Whale2.9.118.38
Adobe Creative Cloud - 5.5.0.619

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده