آیا اپل سیلیکون برای 3D apps آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
SketchUp2022.0
Prusa Slicer2.4.0
Godot Engine3.3
HandBrake 🚫 1.4.0
FreeCAD 🚫
Cinema 4DR23.1
Blender2.93.0
Substance Painter 🚫
Rhinoceros 3D 🚫
DaVinci Resolve17.1
Unreal Engine 🚫 ⚠️
Twinmotion 🚫 🚫
ZBRUSH 🚫
Autodesk Maya 🚫 -
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
ArmorPaint 🚫 🚫
Archicad 🚫
Timebox 3D Collage Maker8.1+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده