آیا اپل سیلیکون برای 3D apps آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Rhinoceros 3D 🚫
Blender ⚠️ 2.93.0 Beta
DaVinci Resolve17.1
Unreal Engine 🚫 ⚠️
Twinmotion 🚫 🚫
ZBRUSH 🚫
Autodesk Maya 🚫 -
Godot Engine ⚠️ 3.2 still in dev
HandBrake 🚫 1.4.0 Beta
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
ArmorPaint 🚫 🚫
Archicad 🚫
SketchUp 🚫 -
Cinema 4DR23 SP1+
Timebox 3D Collage Maker8.1+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده