اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای Automatic Updates آماده‌ست؟