آیا اپل سیلیکون برای IDE آماده‌ست؟

تقریباً !

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
DBeaver 🚫
IntelliJ IDEA2020.3.2
Atom 🚫
GoLand2020.3.1
PHPStorm2020.3.1
PyCharm2020.3.2
WebStorm2020.3.1
Rider 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده