اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای Internet Utilities آماده‌ست؟