اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای Music & Audio آماده‌ست؟