آیا اپل سیلیکون برای AI آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
PyTorch ⚠️
LuminarAI1.3
MakeML 🚫 2.15
ailia SDK1.2.5+
FaceSDK7.2.1+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده