اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای biology آماده‌ست؟