آیا اپل سیلیکون برای Chat clients آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Viber 🚫 15.5.0
LINE7.0.0
Discord 🚫 no ETA yet
Spike3.2.2
Slack4.13.0
Whatsapp 🚫 -
Mattermost 🚫
Coloban 🚫 🚫
Telegram7.3
Messenger 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده