آیا اپل سیلیکون برای Chat clients آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Whatsapp23.5 Beta
Mattermost - 4.7
Discord0.0.266
WeChat3.2.0 (19417)
KakaoTalk 🚫
Telegram7.3
Viber 🚫
LINE7.0.0
Spike3.2.2
Slack4.13.0
Coloban 🚫 🚫
Messenger 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده