اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای editor آماده‌ست؟