آیا اپل سیلیکون برای Finance آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
QuickBooks 🚫
TurboTax 🚫
Money Pro2.7.1
Banktivity8.0.3+
Quicken6.0+
Receipts1.9.10b+
Debit & Credit5.1+
Expenses: Spending Tracker1.4+
MoneyWiz 20202020.46.1+
iFinance 44.6.0+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده