آیا اپل سیلیکون برای Game development آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Discord0.0.266
Unity2021.2.16
Opera GX - 78.0
BlueStacks 🚫 🚫 no ETA yet
Unity Editor ⚠️ 2021.2.0a19
Dolphin Emulator5.0-14313+
Substance Painter 🚫
RetroArch1.9.3
LunarCal 🚫 🚫
Badlion Client 🚫 ⚠️
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Zwift 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده