آیا اپل سیلیکون برای Game development آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Unity ⚠️ 2021.2.0a15
Discord 🚫
LunarCal 🚫 🚫
BlueStacks 🚫 🚫
Badlion Client 🚫 ⚠️
Dolphin Emulator 🚫 5.0-13178
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Zwift 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده