اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای git آماده‌ست؟