آیا اپل سیلیکون برای Graphics آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Adobe Illustrator25.3.1
GIMP 🚫
Adobe InDesignbeta
Photo Mechanic 🚫 unknown
pixelmator2.0 Pro+
Darktable 🚫
Adobe Photoshop22.3
PhotoScape X 🚫
Texpad 🚫
EazyDraw - 10.1.2
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
QLab 🚫 4.6.8
Adobe Premiere Pro ⚠️ Second Beta
Pixelmator Pro2.0 Pro+
Adobe Lightroom4.1+
After Effects 🚫 -
Pixelmator Classic 🚫 -
Vectornator X5.43.5.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده