آیا اپل سیلیکون برای Graphics آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
PhotoScape X 🚫
Texpad 🚫
Photo Mechanic 🚫 🚫 unknown
EazyDraw - 10.1.2
GIMP 🚫
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Adobe InDesign 🚫 -
Adobe Illustrator 🚫 -
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
QLab 🚫 4.6.8
Adobe Premiere Pro ⚠️ Second Beta
Adobe Photoshop ⚠️ ( 22.1.1 Rosetta) (Beta M1)
Pixelmator Pro2.0 Pro+
Adobe Lightroom4.1+
After Effects 🚫 -
Pixelmator Classic 🚫 -
pixelmator2.0 Pro+
Vectornator X5.43.5.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده