آیا اپل سیلیکون برای Graphics آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
GIMP2.10.32
Eagle - 2.0.0
After Effects22.4
Texpad1.9.6
QLab 🚫
Adobe Premiere Pro15.4
Adobe InDesign16.3
Adobe Illustrator25.3.1
Adobe Photoshop22.4.2
Photo Mechanic 🚫 unknown
pixelmator2.0 Pro+
Darktable 🚫
PhotoScape X 🚫
EazyDraw - 10.1.2
ImageJ 🚫
QCad 🚫
Autodesk Fusion 360 🚫 ⚠️
VueScan - 9.7.45
Pixelmator Pro2.0 Pro+
Adobe Lightroom4.1+
Pixelmator Classic 🚫 -
Vectornator X5.43.5.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده