لیست برنامه‌های با پشتیبانی بومی از اپل سیلیکون

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Sorted 3 🚫 3.6
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
FreeFileSync - 11.13
Java SE Development Kit - 17
Spotify1.1.68.628
Adobe Acrobat21.007.20091
Cisco Webex Meetings41.9.0.19961
Kotlin1.5.30
Infuse7.1.3
AlDente 🚫 2.2
Dart SDK2.14.1
ChannelStrip MK33.2.0
keptn0.9.0
Studio One5.4
SQLite - 3.36.0
GeoGebra Classic - 6.0.652
Myst -
Nix-
Mathematica12.3.1
Remote Buddy2.0
Mullvad VPN2021.4

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده