لیست برنامه‌های با پشتیبانی بومی از اپل سیلیکون

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
SnapHRM1.1.4
Syncthing - 1.18.0
NotePlan - 4.8.1
Display Maestro - 4.0.1
HandBrake 🚫 1.4.0
Dart SDK2.14.0.beta
ProtoPie - 5.5
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
Whale2.9.118.38
Adobe Creative Cloud - 5.5.0.619
Squash ⚠️ 3
ProtonVPN2.0.3
Adobe XD42.0.22.11
MySQL Database Server - 8.0.26
GiftList - 2.5
Boom 3D1.3.11
Adobe Media Encoder CC - 15.4
GoodSync - 11.7.7
Adobe Premiere Pro15.4
VLC3.0.16
MAMP PRO6.4.2
MAMP6.4.2
Grid - 1.4
Tuxera NTFS 🚫 2020.1

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده