آیا اپل سیلیکون برای Mail clients آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Canary Mail - 3.3.6
Yahoo Mail6.36.0
Spark2.10.0
Spike3.2.2
Mailbutler14659
Newton
Mimestream - 0.9.2
MailMate 🚫 ⚠️
Airmail 44.5.1

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده