آیا اپل سیلیکون برای Networking tools آماده‌ست؟

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Surfshark3.4.1
Speedtest by Ookla1.2
GNS3 🚫 ⚠️
Postman 🚫
Splashtop streamer 🚫 ⚠️
Mullvad VPN 🚫
WiFiSpoof3.5+
PingPlotter 🚫
Little Snitch5.0+
Surge4.0

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده