آیا اپل سیلیکون برای Notes apps آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Evernote - 10.32.4
GoodNotes5.6.60
Spike3.2.2
Simplenote2.7
Microsoft OneNote16.45
FSNotes ⚠️ 4.9.7+
Boostnote 🚫
Noted3.1+

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده