اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای postgresql آماده‌ست؟