اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای statistics آماده‌ست؟