آیا اپل سیلیکون برای Live streaming apps آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
OBS Studio28.0.3
Discord0.0.266
Logitech Capture 🚫 🚫
Roon 🚫
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Optimus 🚫

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده