آیا اپل سیلیکون برای Live streaming apps آماده‌ست؟

بله

برنامهبهینه‌شده برای اپل‌سیلیکونروزتا ۲نسخهٔ با پشتیبانی از M1Contribute
Discordcanary build
Logitech Capture 🚫 🚫
Roon 🚫
Moonlight Game Streaming Project3.0.0
Optimus 🚫
OBS Studio 🚫 -

✅ کاملاً سازگار با اپل سیلیکون (M1)
🚫 کار نمی‌کند
⚠️ پشتیبانی اولیه یا نسخهٔ بتا به همراه مشکلات گزارش‌شده