Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho CD ripper?