Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Cross-Platform?