Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho IDE?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Visual Studio for Mac - 17.5.2
Eclipse IDE2022‑03 R
DBeaver - 21.2.2
Rider2021.2
IntelliJ IDEA2021.2
Aqua Data Studio 🚫
Atom 🚫
GoLand2020.3.1
PHPStorm2020.3.1
PyCharm2020.3.2
WebStorm2020.3.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng