Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho IDE?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
DBeaver 🚫
IntelliJ IDEA2020.3.2
Atom 🚫
GoLand2020.3.1
PHPStorm2020.3.1
PyCharm2020.3.2
WebStorm2020.3.1
Rider 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng