Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho AI?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
PyTorch ⚠️
LuminarAI1.3
MakeML 🚫 2.15
ailia SDK1.2.5+
FaceSDK7.2.1+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng