Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho audio encoding?