Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Games?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
GOG Galaxy 🚫 ⚠️
Quake 🚫 🚫
The Sims 4 🚫
RetroArch1.9.3
Steam 🚫 -
Origin 🚫
LunarCal 🚫 🚫
Epic Games Launcher 🚫 ⚠️
Diablo 3 🚫 n/a
Diablo 2 🚫
Nvidia GeForce Now 🚫 2.0.27
Badlion Client 🚫 ⚠️
Age of Empires HD Edition 🚫 🚫
Zwift 🚫
OpenEmu 🚫 Coming soon
League of Legends 🚫
Stepmania 🚫 Alpha 4.9.6
Kerbal Space Program 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng