Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho music management?