Danh sách các ứng dụng chỉ có thể chạy trên Rosetta 2

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
HEY 🚫
Scilab 🚫
DeSmuME 🚫
Foxit Reader 🚫
uTorrent 🚫
Basecamp 3 🚫
ThinkOrSwim 🚫
MacDroid 🚫
SyncMate 🚫
XtraFinder 🚫
Citrix Workspace App 🚫
FreeCAD 🚫
Viber 🚫
Stremio 🚫 4.4.142
pgAdmin 4 🚫
TeXMaker 🚫
GNS3 🚫
Backup and Sync 🚫 3.54
StarUML 🚫
Firefox ESR 🚫
Gephi 🚫
Microsoft OneDrive 🚫
SketchUp 🚫 -
LaCie RAID Manager 🚫
VideoDuke 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng