Danh sách các ứng dụng chỉ có thể chạy trên Rosetta 2

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Unity hub 🚫
Spotify 🚫 no ETA yet
Rhinoceros 3D 🚫
BlueJ 🚫
SafeNet Authentication Client 🚫
Dropbox 🚫 no ETA yet
RightFont 5 🚫
Neutron plugin 🚫 3
Ableton Live 10 🚫 -
Yubico Authenticator 🚫
Tableau Desktop 🚫 Soon
Brackets 🚫
Steam 🚫 -
Discord 🚫
Origin 🚫
Moneyspire 🚫
Viber 🚫 15.0
Skype for Business 🚫
Tor Browser 🚫
Microsoft teams 🚫 -
Apache NetBeans 🚫 12.2+
Darktable 🚫
Topaz Video Enhance AI 🚫
Tizen Studio 🚫
GitHub Desktop 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng