Danh sách các ứng dụng chỉ có thể chạy trên Rosetta 2

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Eclipse IDE 🚫
Ableton Live 10 🚫
Betternet VPN 🚫
Dorico 🚫 3.5.12
ExpressVPN 🚫 soon
Topaz Gigapixel AI 🚫
KakaoTalk 🚫
Shadowsocks 🚫
SnapGene 🚫
QLab 🚫
NordPass 🚫
Chrome Remote Desktop 🚫
QuarkXPress 🚫
Folx Pro 🚫
HEY 🚫
Scilab 🚫
DeSmuME 🚫
Foxit Reader 🚫
uTorrent 🚫
Basecamp 3 🚫
ThinkOrSwim 🚫
MacDroid 🚫
SyncMate 🚫
XtraFinder 🚫
Citrix Workspace App 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng