Danh sách các ứng dụng chỉ có thể chạy trên Rosetta 2

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
MakeMKV 🚫 soon
Sublime Text 🚫 -
Gephi 🚫
PDF Reader Pro 🚫
Guitar Rig 🚫
Deezer 🚫
Fritzing 🚫
KIT Scenarist 🚫
Diablo 3 🚫 n/a
Microsoft teams 🚫 -
MAMP PRO 🚫
Backblaze 🚫
Microsoft To Do 🚫
OpenMTP 🚫
Discord 🚫
AWS Client VPN 🚫
LastPass 🚫
CocoaPods 🚫 1.11.0 (soon)
Whatsapp 🚫 -
DB Browser for SQLite 🚫
Pulse Secure Client 🚫
Clipy 🚫
NordVPN 🚫
Diablo 2 🚫
ZBRUSH 🚫

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng