اپل سیلیکون آماده‌ست؟

آیا اپل سیلیکون برای Productivity آماده‌ست؟