Danh sách các ứng dụng MacOS chưa kiểm tra

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
RightFont - -
Silhouette Studio - -
KATT - -
Zenmap - -
Do Your Data Recovery for iPhone - -
Drupal - -
ACSLogo - -
Brama Operation - -
MacZoom - -
Call Recorder for Skype - -
Google Drive - -
LyX - -
Aryson Mac Office 365 Backup Tool - -
HitPaw Video Converter - -
AudioTest - -
Parallels Client - -
Avalanche for Luminar - -
WebBuddy - -
TextFridge - -
Network Logger Pro - -
Touch Metronome - -
Beaker - -
Body Mass Index Calculator - -
File List Export - -
EOBD Facile - -

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng