Danh sách các ứng dụng MacOS chưa kiểm tra

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
LyX - -
Aryson Mac Office 365 Backup Tool - -
HitPaw Video Converter - -
iNotepad - -
AudioTest - -
MacZoom - -
Parallels Client - -
NoteBurner Spotify Music Converter - -
Avalanche for Luminar - -
WebBuddy - -
TextFridge - -
Network Logger Pro - -
Touch Metronome - -
Beaker - -
Body Mass Index Calculator - -
File List Export - -
EOBD Facile - -
Capto - -
Path Finder - -
csv2qbo Convert - -
fHash - -
Librarian Pro - -
Opera GX - -
Zipcar - -
CouponCabin - -

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng