Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho VPN?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Tunnelblick3.8.7a
Cisco AnyConnect4.10.02086
Betternet VPN 🚫
Mullvad VPN2021.4
ClearVPN1.0.16
ExpressVPN 🚫 soon
NordVPN6.6.1
NordVPN Teams - 1.9.1
ProtonVPN2.0.3
Barracuda VPN 🚫 5.1.7
FortiClient VPN7.0.0.0022
Tailscale1.8.1
Surfshark3.4.1
OpenVPN Connect 🚫 ⚠️
AWS Client VPN 🚫
Pulse Secure Client 🚫
Windscribe 🚫 ⚠️
Private Internet Access 🚫
Global protect 🚫
TorGuard 🚫
Check Point 🚫
VPN Tracker 36521+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng