Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho VPN?

Hầu hết!

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Tunnelblick3.8.5beta06
OpenVPN Connect 🚫 ⚠️
AWS Client VPN 🚫
Pulse Secure Client 🚫
NordVPN 🚫
Windscribe 🚫 ⚠️
Private Internet Access 🚫
FortiClient VPN 🚫
Cisco AnyConnect 🚫
Tailscale 🚫
Global protect 🚫
Surfshark 🚫
Mullvad VPN 🚫
NordPass 🚫
ClearVPN 🚫
ExpressVPN 🚫
ProtonVPN 🚫
TorGuard 🚫
Barracuda VPN 🚫 🚫
Check Point 🚫
VPN Tracker 36521+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng