Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Google Drive for Desktop 🚫 52.0
Setapp2.11.0
GOG Galaxy 🚫 ⚠️
Kaleidoscope - 3.0.2
Jira Cloud136
AdGuard2.6
Adobe Acrobat Reader - 21.007.20091
Postman9.0.7
iNotepad - 5.5
TablePlus - Build 352
Box drive ⚠️ ⚠️ Beta 3
Serato DJ 🚫
Eclipse IDE 🚫
Eclipse4.20
DBeaver - 21.2.2
Godot Engine3.3
Qt framework 🚫 6.2
Ableton Live ⚠️ 11.1b3
Ableton Live 10 🚫
VMWare Fusion ⚠️ 🚫 Public Tech Preview 21H1
Sorted 3 🚫 3.6
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
FreeFileSync - 11.13
Java SE Development Kit - 17
Spotify1.1.68.628

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng