Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Chrome Remote Desktop
Asset Catalog Creator - 3.8.2
Folx Pro 🚫
Fliqlo
Android Studio2020.3.1
SnapHRM1.1.4
HEY 🚫
Syncthing - 1.18.0
Scilab 🚫
DeSmuME 🚫
NotePlan - 4.8.1
Display Maestro - 4.0.1
HandBrake 🚫 1.4.0
Kotlin ⚠️ 1.5.30-M1-EAP
Dart SDK2.14.0.beta
ProtoPie - 5.5
BlueStacks 🚫 🚫 no ETA yet
Foxit Reader 🚫
FastRawViewer - 2.0.0
Hot1.3.0
uTorrent Classic 🚫 🚫
uTorrent 🚫
Basecamp 3 🚫
Whale2.9.118.38
Adobe Creative Cloud - 5.5.0.619

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng