Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
VMWare Fusion ⚠️ 🚫 Public Tech Preview 21H1
Sorted 3 🚫 3.6
Diva plugin1.4.5 (revision 12092)
FreeFileSync - 11.13
Java SE Development Kit - 17
Spotify1.1.68.628
Adobe Acrobat21.007.20091
Cisco Webex Meetings41.9.0.19961
Inkscape 🚫 ⚠️
Skype 🚫 ⚠️
.NET ⚠️ 6.0.100-rc.1
Kotlin1.5.30
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.6.0
Infuse7.1.3
AlDente 🚫 2.2
Dart SDK2.14.1
ChannelStrip MK33.2.0
keptn0.9.0
Studio One5.4
Betternet VPN 🚫
SQLite - 3.36.0
GeoGebra Classic - 6.0.652
Myst -
Nix-
Mathematica12.3.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng