Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Microsoft OneDrive ⚠️ 21.245 Preview
OneDrive ⚠️ 21.245 Preview
Tunnelblick3.8.7a
Transmission ⚠️ Nightly build
Docker ⚠️ 4.3.0
Setapp 🚫 2.13.3
Reaper6.42.0
Julia language1.7.0
Box drive ⚠️ ⚠️ 2.24.193
Wireshark3.6.0
VeraCrypt1.25.4
Cyberduck8.1.0
Topaz Video Enhance AI2.6
Pro tools 🚫 2021.10
Burp Suite 🚫
CodeKit - 3.14.2
NextCloud ⚠️ 3.4.0
Discordcanary build
Unclutter - 2.1.24d
Dante Controller 🚫
.NET6.0.100
Flutter ⚠️ 2.5
Cisco AnyConnect4.10.02086
Firefox ESR91.0.3
Arq - 7.x

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng