Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
GIMP 🚫
Neat Download Manager 🚫
Sophos Home 🚫
Sapphire2021.5
Garmin BaseCamp 🚫
Enpass 🚫
VMWare Fusion 🚫 🚫 no ETA yet
The Sims 4 🚫
Aqua Data Studio 🚫
Logitech Options 🚫 ⚠️ 8.54.147
Arcade by Output 🚫
Mindjet MindManager 🚫 ⚠️
Rider ⚠️ 2021.2-EAP3 (Early preview)
Mullvad VPN2021.4-beta1
Wirecast14.2
TurboCAD Mac Pro 🚫 ⚠️
EndNote X9 ⚠️ 20.1
Franz 🚫
Viber 🚫 15.5.0
Grammarly 🚫
OCaml4.12.0
TensorFlow ⚠️ 🚫 2.5
Eclipse ⚠️ 4.20RC2a
Webex Teams41.6.1.19162
CocoaPods1.10.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng