Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho Apple SiliconRosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Microsoft Edge ⚠️ 88.0.705.49 Beta
Espresso 🚫 coming soon (March 2021)
Fork 🚫 2.1
Serato DJ 🚫 🚫
Squash 🚫 ⚠️ soon (February 2021)
RapidWeaver 🚫 9.0 (June 2021)
Dash 🚫
Wipr ⚠️ 1.19
VisualDiffer - 1.8.1
Bandizip7.04
Newton 🚫 ⚠️ Soon (Feb. 5th)
CleanMyMac X 🚫 4.7.3
Unite 🚫 planned for early 2021
Capture One Pro 🚫 Early 2021
MySQL Workbench 🚫
OmniGraffle Pro 🚫 7.18
f.luxv41
Visual Studio for Mac 🚫
Abstract 🚫
TG Pro2.54
ffWorks2.2.3
DataGrip2020.3.1
CLion2020.3.1
RubyMine2020.3.1
Rust1.49 (Tier 2)

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng