Apple silicon đã sẵn sàng chưa?

Hướng dẫn đầy đủ cho các ứng dụng MacOS đã tối ưu hóa cho chíp Apple M1 trên Macbook

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Microsoft Excel16.57
LispWorks8.0
Strongbox1.54.3
ParaView5.10.0
Aegisub ⚠️
KinD0.11.1
Visual Studio for Mac ⚠️ 17.0 Preview 4
Meteor2.5.1
Mactracker7.11.1
Android File Transfer 🚫
Dropbox ⚠️ Beta Build 140.3.1903
Signal5.27.0
Mountain Duck - 4.9.0
Cubase 🚫
Avid Media Composer 🚫 2021.12
Prusa Slicer2.4.0
Eagle - 2.0.0
Setapp 🚫 3.0.0
SmartPSS 🚫 2.003
Grammarly1.0.1
Postgres App - 2.5.2
Amazon Music 🚫
HP Easy Scan - 1.11.0
Discord ⚠️ PTB
Dashlane - 6.2148.0

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng