Danh sách các ứng dụng đã hỗ trợ chip Apple silicon

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Inkscape ⚠️ 1.2
Setapp 🚫 3.2.1
Anki2.1.50
Stellarium - 0.22
Rambox - 2.0.3
Eclipse IDE2022‑03 R
Elmedia Video Player8.4
qBitTorrent4.4.2
StarUML5.0.0
After Effects22.4
Tidal ⚠️
Evernote - 10.32.4
OneDrive - 22.022
Microsoft OneDrive - 22.022
SketchUp2022.0
Canary Mail - 3.3.6
Capto - 1.2.29
Paste - 3.1.4
Logitech Options ⚠️ 0.90.1438
Discord0.0.266
Unity2021.2.16
Cubase12
Serum plugin1.50b0
DropboxBuild 143.4.4161
Scilab6.1.1

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng