Danh sách các ứng dụng đã hỗ trợ chip Apple silicon

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Microsoft Remote Desktop10.6.0 (1872)
Docker ⚠️ 3.3.1
Adobe Premiere Rush ⚠️ 1.5.58
Setapp2.7.15
balenaEtcher - 1.5.117
Airflow - 3.3.0
Racket - 8.0
Disk Drill 🚫 4.3
XQuartz - 2.8.1_beta1
Tunnelblick3.8.5beta06
Visual Studio Code1.55
Opera ⚠️ 75.0.3969.141
MacTex2021
CleanMyMac X4.8.2
Eddie3.4.5
BetterZip5.1
Zoom ⚠️ 5.6.1
GoodNotes5.6.60
pixelmator2.0 Pro+
CloudMounter3.8
Vivaldi3.7.2218.45
WireGuard1.0.12
Adobe Photoshop22.3
Bitdefender1.5.0
1Password7.8

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng