Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Networking tools?

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Postman9.0.7
Mullvad VPN2021.4
GNS3 🚫
Surfshark3.4.1
Speedtest by Ookla1.2
Splashtop streamer 🚫 ⚠️
WiFiSpoof3.5+
PingPlotter 🚫
Little Snitch5.0+
Surge4.0

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng