Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Notes apps?

Đã sẵn sàng

Ứng dụngĐã tối ưu cho M1Rosetta 2Phiên bản đã hỗ trợ chip M1Contribute
Evernote - 10.32.4
GoodNotes5.6.60
Spike3.2.2
Simplenote2.7
Microsoft OneNote16.45
FSNotes ⚠️ 4.9.7+
Boostnote 🚫
Noted3.1+

✅ Đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon (M1)
🚫 Không tương thích
⚠️ Phiên bản thử nghiệm hoặc mới được hỗ trợ với các báo cáo về vấn đề/ crash trên ứng dụng